Kutsal Güvercin

Bu, camdan elle yapılmış mozaik, kutsal ruhun sembolü olan güvercin odaklı sanat eseridir. Çoğu dini mozaiğe benzer şekilde olarak; güvercin kafasının arkasında güneşi temsil eden bir altın daire tasrlanmıştır.

Karşılaştır